116/Cir/12/AS - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 08.08.2012 godz. 11:30

CPV: 45310000-3, 45314320-0

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Wykonanie remontu pomieszczenia nr 116 w obiekcie KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.07.2012 pod poz. 262170- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja