117/Cir/12/AS - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.08.2012 godz. 11:30

CPV: 45400000-1, 45453000-7, 45331221-1, 45310000-3

Wartość zamówienia: poniżej 5.000.000 euro

Wykonanie remontu w pomieszczeniach zajmowanych przez Rzecznika Prasowego Komendy Głównej Policji usytułowanych w obiekcie KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie zgodnie z opracowanym "Projektem aranżacji wnętrz pomieszczeń przy gabinecie Rzecznika Prasowego KGP w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150 oraz "Projektem elektryki i zestawieniem osprzętu"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.07.2012 pod poz. 262184- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja