119/Cam/12/UM - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.08.2012 godz.09:30

CPV: 09310000-5

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup energii elektrycznej dla obiektów będących we władaniu Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.07.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 140-233746

Powrót na górę strony
Polska Policja