109/BF/12/EMi - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.08.2012 godz. 11:30

CPV: 80560000-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Świadczenie usługi Koordynatora projektu oraz Specjalisty ds. promocji projektu "Na granicy terroryzmu - szkolenie w zakresie reagowania kryzysowego"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.07.2012 pod poz. 275478-2012

Powrót na górę strony
Polska Policja