128/Cut/12/TCz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.10.2012 godz.10:30

CPV: 35113000-6

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup tarcz kuloodpornych średnich-sztywnych w liczbie 39 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 10.08.2012 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2012/S 156-260516

Powrót na górę strony
Polska Policja