140/Cut/12/TCz - 2012 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.09.2012 godz. 10:30

CPV: 35331300-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup granatów hukowo-błyskowych typu NICO lub równoważnych oraz granatów hukowo-błyskowych treningowych wielokrotnego użytku typu NICO lub równoważnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.06.2012 pod poz. 185829- 2012

Powrót na górę strony
Polska Policja