190/Cir/12/MR

Termin składania ofert: 12.11.2012 godz. 09:30

CPV: 50000000-5, 50842000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usuwanie awarii i serwis strzelnicy kulowej w KGP przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.11.2012 pod poz.429716-2012

Powrót na górę strony