187/Ctr/12/BB

Termin składania ofert: 19.11.2012 godz.10:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa 5 samochodów osobowych nieoznakowanych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.11.2012 pod poz. 433564-2012

Powrót na górę strony