192/Cut/12/TCz

Termin składania ofert: 16.11.2012 godz. 10:30

CPV: 352000000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup policyjnych tarcz ochronnych w ilości 478 sztuk

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.11.2012 pod poz. 439656-2012

Powrót na górę strony