189/Cog/12/EJ

Termin składania ofert: 23.11.2012 godz.9:30

CPV: 22200000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi druku czasopisma "Policja 997"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.11.2012 pod poz. 451894-2012

Powrót na górę strony