199/BŁiI/12/TG

Termin składania ofert: 30.11.2012 godz.10:30

CPV: 32232000-8, 30213200-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Rozbudowa systemu wideokonferencyjnego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.11.2012 pod poz. 246389-2012

Powrót na górę strony