198/BF/12/TCz

Termin składania ofert: 29.11.2012 godz.10:30

CPV: 80650000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi szkoleniowej z zakresu treningu procedur awaryjnych na symulatorze śmigłowca Mi-8 dla załóg lotniczych Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP (7 pilotów oraz 3 mechaników pokładowych)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.11.2012 pod poz. 246297-2012

Powrót na górę strony