202/BŁiI/12/BB

Termin składania ofert: 3.12.2012 godz.10:30

CPV: 32428000-9, 32420000-3, 48219300-9, 48821000-9, 32000000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Modernizacja sieci miejskiej Policji na terenie Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.11.2012 pod poz. 468588-2012

Powrót na górę strony