201/BŁiI/12/AL

Termin składania ofert: 04.12.2012 godz. 10:30

CPV: 72260000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) na okres 12 miesięcy dla oprogramowania IBM, tj.: IBM WebSphere Application Server oraz IBM DB2"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.11.2012 pod poz. 470666-2012

Powrót na górę strony