203/BŁiI/12/AL

Termin składania ofert: 05.12.2012 godz. 10:30

CPV: 72260000-5, 48517000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie użytkowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) i Laboratoria Kryminalistyczne w Komendach Wojewódzkich Policji (LK KWP)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.11.2012 pod poz. 475094-2012

Powrót na górę strony