204/BŁiI/12/MR

Termin składania ofert: 06.12.2012 godz. 09:30

CPV: 38000000-5, 38342000-4, 38343000-1, 38540000-2, 38552000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup kompletów testerów do pomiaru urządzeń radiokomunikacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.11.2012 pod poz.475456-2012

Powrót na górę strony