214/BŁiI/12/TG

Termin składania ofert: 11.12.2012 godz. 10:30

CPV: 32428000-9, 32420000-3, 32000000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Doposażenie aktualnie eksploatowanego w woj. lubelskim systemu Multikom2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.11.2012 pod poz. 253877-2012

Powrót na górę strony