211/BŁiI/12/MR

Termin składania ofert: 11.12.2012 godz. 09:30

CPV: 32236000-6, 32524000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa, montaż i uruchomienie 5 przemienników radiowych standardu radiowego DMR dla Komisariatu Autostradowego Policji w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.12.2012 pod poz. 486968-2012

Powrót na górę strony