212/BŁiI/12/EJ

Termin składania ofert: 12.12.2012 godz.9:30

CPV: 30230000-0, 30233132-5, 30237135-4, 30211500-6, 30236110-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Modernizacja zasobów sprzętowych centralnych systemów informatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.12.2012 pod poz. 488192-2012

Powrót na górę strony