219/BŁiI/12/EMi

Termin składania ofert: 12.12.2012 godz.10:30

CPV: 32422000-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa kabli światłowodowych i miedzianych kabli połączeniowych(patchcordów)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.12.2012 pod poz. 489750-2012

Powrót na górę strony