217/BŁiI/12/MK

Termin składania ofert: 12.12.2012 godz.10:30

CPV: 72268000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup licencji wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania firmy CheckPoint na okres 12 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.12.2012 pod poz. 256705-2012

Powrót na górę strony