222/Ctr/12/MSz

Termin składania ofert: 14.12.2012 godz.9:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych z segmentu A

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.12.2012 pod poz. 492698-2012

Powrót na górę strony