209/Cir/12/UM

Termin składania ofert: 14.12.2012 godz. 09:30

CPV: 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Serwis i konserwacja klimatyzacji i wentylacji w obiektach KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.12.2012 pod poz. 494374-2012

Powrót na górę strony