223/BŁiI/12/EJ

Termin składania ofert: 21.12.2012 godz. 09:30

CPV: 48810000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępniania Systemu, świadczonego w okresie 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.12.2012 pod poz. 504892-2012

Powrót na górę strony