224/BŁiI/12/BB

Termin składania ofert: 24.12.2012 godz.9:00

CPV: 48219500-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup licencji CUBE i SRST do bram głosowych Policji w sieci OST 112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.12.2012 pod poz. 513636-2012

Powrót na górę strony