226/BŁiI/12/EJ

Termin składania ofert: 31.12.2012 godz. 09:30

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dzierżawa analogowych i cyfrowych łączy telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.12.2012 pod poz. 522772-2012

Powrót na górę strony