Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
186/FS/12/MR poniżej 130.000 euro 80533100-0, 80500000-9 Zakup czternastu szkoleń informatycznych 12.11.2012 godz. 13:30 pełna treść ogłoszenia
183/BŁiI/12/MK poniżej 130.000 euro 38621000-4 Doposażenie infrastruktury sieci OST 112 w dodatkowe moduły oraz urządzenia niezbędne do dołączenia lokalizacji PSP oraz PRM 08.11.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
180/BŁiI/12/AL poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup serwisu pogwarancyjnego modułów Systemu FingerPrint (FP) 05.11.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
172/BŁiI/12/AL poniżej 130.000 euro 50330000-7 Usługa 3-letniego serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego 06.11.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
149/Ctr/12/BB powyżej 130.000 euro 34410000 Dostawa 15 szt. motocykli cieżkich w wersji "RD" do celów szkoleniowych, postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia pełna treść ogłoszenia
181/Ctr/12/TP/AL poniżej 130.000 euro 34110000-1 Najem długoterminowy na okres 36 miesięcy 3 samochodów osobowych nieoznakowanych na potrzeby Komendy Głównej Policji 31.10.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
182/Cir/12/UM poniżej 5.000.000 euro 45400000-1, 45310000-3 Wykonanie remontu wytypowanych korytarzy i pomieszczeń II piętra budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 05.11.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
177/Cut/12/MSz poniżej 130.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań balistycznych hełmów, kamizelek i tarcz kuloodpornych 19.10.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
178/Cut/12/TCz poniżej 130.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w liczbie 365 sztuk (+4 sztuki do badań) 18.10.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
153/Cut/12/ŁW poniżej 130.000 euro 31432000-3, 31431000-6 Zakup 2 szt. akumulatorów lotniczych typu F20/25H1CT2 i 12 szt.akumulatorów lotniczych typu 12SAM28 24.10.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
167/BŁiI/12/KM powyżej 130.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych w technologii sieci pakietowej GPRS/EDGE/UMTS umożliwiającej bezprzewodowy dostęp terminali mobilnych do centralnych systemów informatycznych Policji 16.11.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
175/Cut/12/AL poniżej 130.000 euro 33140000-3 Dostawa 2000 sztuk pakietów kryminalistycznych do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym 15.10.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
162/BŁiI/12/BB powyżej 130.000 euro 30234500, 48170000 Zakup 12081 szt. kart mikro SD krypto oraz bibliotek umożliwiajacych wspólpracę z oprogramowaniem w Mobilnych Terminalach Noszonych 13.11.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
164/FS/12/AL powyżej 130.000 euro 73110000-6 Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji 07.11.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/12/EJ powyżej 130.000 euro 30213100-6, 30232110-8, 30232130-4, 30234100-9, 30216000-6, 3240000-3, 3200000-3 Zakup sprzętu informatycznego 08.11.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
160/Cut/12/BB poniżej 130.000 euro 38651000-3, 38651600-9 Zakup 17 sztuk aparatów fotograficznych cyfrowych typu lustrzanka oraz 8 sztuk kamer cyfrowych FULL HD 10.10.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
154/Cut/12/TCz poniżej 130.000 euro 35331300-3 Zakup uniwersalnych granatów łzawiących UGŁ-200/1 05.10.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
166/Cir/12/UM poniżej 5.000.000 euro 45400000-1, 45310000-3 Wykonanie remontu wytypowanych korytarzy i pomieszczeń I piętra w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 11.10.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
147/Cut/12/KD/TG poniżej 130.000 euro 35813000-6 Dostawa hełmów odłamko i kuloodpornych typu „MICH”– w ilości 318 szt. (+ 4szt. – sprawdzenie odporności zewnętrznej powłoki hełmu,+ 3 szt. – sprawdzenie odłamko odporności,+ 4 szt.-sprawdzenie kuloodporności) 05.10.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
159/BF/12/EJ powyżej 130.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Usługi hotelarskie, gastronomiczne i konferencyjne dla 260 osobowej grupy uczestników szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji na terenie województwa małopolskiego 02.10.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
151/Cir/12/UM poniżej 5.000.000 euro 45400000-1, 45310000-3 Wykonanie remontu pomieszczeń i korytarza CPOZ w budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 08.10.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
158/Cut/12/MSz poniżej 130.000 euro 35330000-6 Dostawa fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2012 roku, amunicji 5,56x45 mm pośredniej z pociskiem FMJ SS 109 z rdzeniem stalowym w ilości 100.000 szt. 01.10.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/BŁiI/12/EMi powyżej 130.000 euro 30232110-8, 30232150-0, 30232100-5, 30213100-6, 30213000-5, 30214000-2, 30216110-0, 30231300-0 Dostawa sprzętu komputerowego 15.11.2012 r. godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
136/BŁiI/12/EJ powyżej 130.000 euro 48000000-8 72267000-4 48820000-2 48700000-5 wykonanie usługi migracji Systemu Wspomagania Dowodzenia na nową platformę sprzętową wraz z uruchomieniem Centrum Zapasowego, integracją z Uniwersalnym Modułem Mapowym i modyfikacją interfejsów dla Terminali Mobilnych i Systemu Informatycznego Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki pełna treść ogłoszenia
144/BŁiI/12/MK powyżej 5.000.000 euro 32562000-0, 32561000-3 Zaprojektowanie i budowa w kanalizacji teletechnicznej zewnętrznego wzmocnionego kabla optotelekomunikacyjnego 96J w relacji: obiekt Komendy Głównej Policji ul.Olszewska 6 - obiekt Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2 - obiekt Komendy Głównej Policji ul. Barcicka 52/58 w ramach projektu Modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego 22.10.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
155/BŁiI/12/MK poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup serwisu pogwarancyjnego oprogramowania "Międzynarodowej bazy danych wraz z aplikacją internetową oraz forum dyskusyjnym o nazwie Forensic Aid for Vehicle Identyfication - FAVI" 21.09.2012 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
150/BŁiI/12/MK powyżej 130.000 euro 32428000-9, 48219300-9, 48821000-9, 30213100-6, 32523000-5 Dostawa sprzętu sieciowego oraz stacji zarządzających wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego" 23.10.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
143/Cir/12/BB poniżej 5.000.000 euro 45111300-1, 45223220-4, 45261910-6 Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Taborowej 33B i 33C w Warszawie 25.09.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
142/BŁiI/12/KD powyżej 130.000 euro 72260000-5, 72267000-4, 4800000-8 Dostawa oprogramowania służącego do analizy kryminalnej wraz ze wsparciem technicznym 12.10.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cir/12/UM poniżej 5.000.000 euro 45400000-1, 45453000-7, 45111291, 45330000-9, 45310000-3 Wykonanie fundamentów obiektu kontenerowego wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, przyłączem elektrycznym i odprowadzeniem wody deszczowej przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 20.09.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony