Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
137/FS/12/MR poniżej 130.000 euro 80533100-0, 80500000-9 Zakup trzynastu szkoleń informatycznych 12.09.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
141/Cut/12/EMi poniżej 130.000 euro 39.23.00.00-3 zakup pałek szturmowych, pałek wielofunkcyjnych TONFA oraz pałek teleskopowych 10.09.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
140/Cut/12/TCz poniżej 130.000 euro 35331300-3 Zakup granatów hukowo-błyskowych typu NICO lub równoważnych oraz granatów hukowo-błyskowych treningowych wielokrotnego użytku typu NICO lub równoważnych 17.09.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
135/Cut/12/AS powyżej 130.000 euro 34730000 Dostawa 2 szt. piast wirnika nośnego typu 8-1930-000 do śmigłowca Mi-8 4.10.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
139/Cut/12/TG powyżej 130.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal. 9 mm Parabellum i Makarow 26.09.2012 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
128/Cut/12/TCz powyżej 130.000 euro 35113000-6 Zakup tarcz kuloodpornych średnich-sztywnych w liczbie 39 szt. 05.10.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
130/Ctr/12/EMi powyżej 130.000 euro 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych 17.09.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
109/BF/12/EMi poniżej 130.000 euro 80560000-7 Świadczenie usługi Koordynatora projektu oraz Specjalisty ds. promocji projektu "Na granicy terroryzmu - szkolenie w zakresie reagowania kryzysowego" 09.08.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
122/Ctr/12/AL powyżej 130.000 euro 34110000-1 Zakup samochodów osobowych, nieoznakowanych 04.09.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
126/BŁiI/12/MR poniżej 130.000 euro 72250000-2, 72267000-4, 72500000-0, 72514300-4, 72591000-4 Swiadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania Automatycznego Systemu Identyfikacji Broni ARSENAŁ (ASIB-ARSENAŁ) 03.08.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
105/BŁiI/12/AL powyżej 130.000 euro 72253200 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu KSIP, Systemu KCIK, Systemu CRDK, Systemu SA oraz PPU realizowane w ramach puli dni składającej się z maksymalnie 2890 osobodni, postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki pełna treść ogłoszenia
119/Cam/12/UM powyżej 130.000 euro 09310000-5 Zakup energii elektrycznej dla obiektów będących we władaniu Komendy Głównej Policji 30.08.2012 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
107/BŁiI/12/TP/AL powyżej 130.000 euro 72253200 Serwis pogwarancyjny Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorpho firmy MORPHO dawniej SAGEM i SAGEM SECURITE (Francja) w okresie 12 miesięcy. pełna treść ogłoszenia
121/Cir/12/EJ poniżej 5.000.000 euro 45233222-1, 45233251 Remont nawierzchni drogi dojazdowej i dróg przy parkingu budynku administracyjnego przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie 06.08.2012 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
117/Cir/12/AS poniżej 5.000.000 euro 45400000-1, 45453000-7, 45331221-1, 45310000-3 Wykonanie remontu w pomieszczeniach zajmowanych przez Rzecznika Prasowego Komendy Głównej Policji usytułowanych w obiekcie KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie zgodnie z opracowanym "Projektem aranżacji wnętrz pomieszczeń przy gabinecie Rzecznika Prasowego KGP w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150 oraz "Projektem elektryki i zestawieniem osprzętu" 06.08.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
116/Cir/12/AS poniżej 5.000.000 euro 45310000-3, 45314320-0 Wykonanie remontu pomieszczenia nr 116 w obiekcie KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie 08.08.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
112/Ctr/12/MK powyżej 130.000 euro 34521300-8 Dostawa 8 sztuk łodzi motorowych hybrydowych kategorii R-2 - "Wsparcie finansowe udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" 22.08.2012r. godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
110/Cir/12/UM poniżej 5.000.000 euro 45400000-1, 45453000-7, 45111291, 45330000-9, 45310000-3 Wykonanie fundamentów obiektu kontenerowego wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, przyłączem elektrycznym i odprowadzeniem wody deszczowej przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 24.07.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
108/Ctr/12/AL poniżej 130.000 euro 34411000-1 Dostawa kasków motocyklowych z urządzeniami łączności podkaskowej 13.07.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/Cir/12/ŁW poniżej 130.000 euro 71000000-8, 71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb:Remont budynku "A" - część wysoka na terenie obiektu Komendy Głównej Policji "BIELANY" w Warszawie 06.07.2012 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
93/Cut/12/KD poniżej 130.000 euro 34730000-3 Dostawa tłumików hydraulicznych TLH-65 do śmigłowca W-3 nr rej. SN-31XP-4 szt. 27.06.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
106/FS/12/MR poniżej 130.000 euro 80500000-9, 80533100-0 Zakup ośmiu szkoleń informatycznych 25.06.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
102/Cut/12/MR powyżej 130.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji nabój pistoletowy kal. 9x18 mm Makarow z pociskiem FMJ – w ilości 500.000 szt. 18.07.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
95/BŁiI/12/TG poniżej 130.000 euro 64212000-5, 32250000-0, 32260000-3 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów i modemów komórkowych oraz kart SIM na potrzeby komórek organizacyjnych KGP 18.06.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
90/Cam/12/ŁW poniżej 130.000 euro 90511000-2, 90513200-8, 90400000-1, 90512000-9 Wywóz odpadów komunalnych oraz surowcowych zbieranych łącznie z obiektów Komendy Głównej Policji 14.06.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
101/Cir/12/EMi poniżej 130.000 euro 50324100-3 , 50341000-7, 50340000-0 Wykonanie konserwacji oraz serwisu (usuwanie usterek, awarii i uszkodzeń) systemów zabezpieczenia obejmujących środki ochrony fizycznej służące do kontroli dostępu osób i pojazdów, sygnalizacji alarmów włamania i napadu oraz telewizji użytkowej, zainstalowanej w obiektach Komendy Głównej Policji 11.06.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
98/Cir/12/EMi poniżej 130.000 euro 45311200-2, 74230000-0 Dostawa i wymiana uszkodzonych baterii i elementów chłodzących w zasilaczu UPS APC SL320KH w obiekcie KGP przy ul.Puławskiej w Warszawie 11.06.2012 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
100/BF/12/KM poniżej 130.000 euro 79540000-1, 79530000-8 Usługa tłumaczeniowa w kombinacji językowej polski-rumuński, mołdawski obejmująca tłumaczenie ustne i pisemne na potrzeby realizacji projektu Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości w okresie 4 lipca- 6 grudnia 2012 roku 06.06.2012 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
99/BF/12/TCz poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup puli 64 biletów dla ekspertów strony polskiej oraz uczestników szkoleń ze strony mołdawskiej na potrzeby realizacji projektu Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. 06.06.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/12/KM poniżej 130.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci(router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów) polegajacej na świadczeniu usług napraw pogwarancyjnych dla platformy sprzętowej, systemu operacyjnego i oprogramowania standardowego 01.06.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony