Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
94/Ckt/12/KM poniżej 130.000 euro 50310000-1 Konserwacja i naprawa kserokopiarek 04.06.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
91/BŁiI/12/BB poniżej 130.000 euro 48421000-5 Zakup kontynuacji wsparcia dla 6 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urzadzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji 04.06.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
92/BŁiI/12/TCz powyżej 130.000 euro 50323000-5 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego dla eksploatowanych w Policji Mobilnych Terminali Przewoźnych oraz Mobilnych Terminali Noszonych 20.07.2012 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
83/Cut/12/AL poniżej 130.000 euro 33140000-3 Dostawa 2000 sztuk pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym 11.06.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
88/Ckt/12/MK poniżej 130.000 euro 39130000-2, 39516000-3, 39516000-3, 44421300-0, 39132100-7 Dostawa mebli biurowych 01.06.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
89/Ctr/12/MK poniżej 130.000 euro 66515000-3, 66514110-0 Zakup usługi objęcia ochroną ubezpieczeniową Autocasco (AC) 51 pojazdów na okres 2 miesięcy 22.05.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
84/BŁiI/12/BB poniżej 130.000 euro 72320000-4, 72319000-4 Zakup usługi monitorowania i nadzoru ruchu drogowego poprzez dostęp do systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych 23.05.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
74/BF/12/TG poniżej 130.000 euro 92000000-1 Zakup 147 karnetów abonamentowych na łączną liczbę 3 056 godzin, uprawniających do korzystania z pływalni dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji 21.05.2012 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
86/Cut/12/EJ poniżej 130.000 euro 35200000-6 Zakup kartridży do paralizatora Taser X-26 21.05.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
80/Cir/12/UM poniżej 130.000 euro 50324100-3, 50341000-7, 50340000-0 Wykonanie konserwacji oraz serwisu(usuwanie usterek, awarii i uszkodzeń) systemów zabezpieczenia obejmujących środki ochrony fizycznej służące do kontroli dostępu osób i pojazdów, sygnalizacji alarmów włamania i napadu oraz telewizji użytkowej, zainstalowanej w obiektach Komendy Głównej Policji 25.05.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
60/Ckt/12/KD poniżej 130.000 euro 30191000-4, 30199200-2, 22990000-6 Zakup materiałów kancelaryjno biurowych, kopert i papierów ozdobnych 17.05.2012 r godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
79/Ckt/12/MSz poniżej 130.000 euro 22000000-0, 22456000-1, 22458000-5 Dostawa druków ścisłego zarachowania. 18.05.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
82/BF/12/TG poniżej 130.000 euro 22459000-2, 79540000-1, 79530000-8 Zakup puli 64 biletów dla ekspertów strony polskiej i uczestników szkoleń ze strony mołdawskiej oraz usługi tłumaczeniowej w kombinacji językowej polski-rumuński obejmującej tłumaczenia ustne i pisemne na potrzeby realizacji projektu „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości” w okresie 29 maja 2012 roku – 7 grudnia 2012 roku. 17.05.2012 godz.:10:00 pełna treść ogłoszenia
66/Ctr/12/BB powyżej 130.000 euro 34410000-1 Zakup 15 sztuk motocykli ciężkich w wersji "RD" do celów szkoleniowych. 11.06.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
76/Ckt/12/EJ poniżej 130.000 euro 55100000-1, 55300000-3 usługi hotelarskie i gastronomiczne dla 20 osób w Gdańsku (Gdańsk i okolice) 07.05.2012 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
67/Cut/12/KD poniżej 130.000 euro 50211300-0 Przedłużenie o jeden rok resursu kalendarzowego jednego kompletu łopat wirnika nośnego typu 8AT-2710-00 na śmigłowcu Mi-8T, Nr fabryczny 10659, nr rej. SN-41XP 07.05.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
71/BŁiI/12/TP poniżej 130.000 euro 32552320-6, 32523000-5 Budowa węzła teletransmisyjnego w technologii SDH na potrzeby CDO/CWI Euro 2012 w CSP Legionowo 04.05.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
77/BŁiI/12/KM poniżej 130.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych do użytkowanych w Policji urządzeń mobilnych na okres od 5 maja 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 27.04.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
75/BF/12/KM poniżej 130.000 euro 5100000-1 Zapewnienie miejsc noclegowych podczas rekonesansów mojowych związanych z ME UEFA EURO 2012 25.04.2012 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
63/Ckt/12/MSz powyżej 130.000 euro 18223200-0, 18114000-1 Dostawa 300 kpl. kurtek nieprzemakalnych z kamizelkami i podpinkami z polaru oraz 300 szt. kombinezonów jednoczęściowych, czarnych, letnich 28.05.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/Ckt/12/MSz poniżej 130.000 euro 41110000-3 Sukcesywne dostawy butelkowanej wody mineralnej i źródlanej 25.04.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
68/BF/12/TCz poniżej 130.000 euro 22459000-2 Zakup biletów lotniczych na potrzeby przedsięwzięcia pn.:Rekonesans obiektów stadionowych miast gospodarzy Turnieju Finałowego ME UEFA EURO 2012 policyjnych delegacji zagranicznych przy udziale oficerów łącznikowych, akredytowanych przy reprezentacjach narodowych państw biorących udział w ME UEFA EURO 2012 25.04.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
34/Cut/12/KD poniżej 130.000 euro 34730000-3 Dostawa kompletu śmigła ogonowego 8-3904-000 do śmigła Mi-8T 25.04.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
10/BF/12/EMi powyżej 130.000 euro 80560000-7 usługa organizacji szkoleń w zakresie reagowania kryzysowego 18.05.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
64/BŁiI/12/EMi poniżej 130.000 euro 72253200-5, 72230000-6, 51611100-9 Usługa zwiększenia mocy obliczeniowej serwerów HP Integrity SuperDome SD4 i SD5 16.04.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
62/FS/12/UM powyżej 130.000 euro 55100000-1, 55120000-7, 55300000-0 usługi gastronomiczne, hotelarskie oraz konferencyjne dla grupy uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji w dniach 24-27 kwietnia 2012 r. 11.04.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
65/Ckt/12/UM powyżej 130.000 euro 55100000-1 Usługi hotelarskie na potrzeby międzynarodowej konferencji pn. "Euro Północny - Wschód III. Spotkania europejskich ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniedzy" w ramach programu PERYKLES Komisji Europejskiej/OLAF, nr umowy grantowej OLAF/2011/C5/36 10.04.2012 r. godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
56/BŁiI/12/MR poniżej 130.000 euro 30214000-2 Zakup sprzętu komputerowego do przeprowadzania badań psychologicznych w systemie SYNAPS na potrzeby Biura Kadr i Szkolenia KGP 19.04.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
55/Cut/12/TG poniżej 130.000 euro 35200000-6 Zakup kartridży do paralizatora Taser X-26 12.04.2012 godz.9:30 pełna treść ogłoszenia
20/Cut/12/KD powyżej 130.000 euro 09131100-7 Dostawa w roku 2012 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 09.05.2012 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony