Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
18/BŁiI/12/ŁW powyżej 130.000 euro 32236000-6 Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze granicy UE 05.04.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
13/BŁiI/12/MR poniżej 130.000 euro 72400000-4 Świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST-112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego na okres 24 miesięcy 17.02.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
17/Ctr/12/TCz poniżej 130.000 euro 66515000-3 Zakup kontynuacji usługi polegającej na objęciu ochroną uzbezpieczeniową Autocasco (AC) 8 pojazdów na okres 3 lat 02.02.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
7/Ctr/12/BB powyżej 130.000 euro 34410000-1 Zakup 15 sztuk motocykli ciężkich w wersji "RD" do celów szkoleniowych 14.03.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
3/Cut/12/KD poniżej 130.000 euro 38651600-9 Dostawa kamer cyfrowych FULL HD w ilości 24 sztuki w ramach projektu ”Wspólne warsztaty szkoleniowe służb w kontekście wymagań sytuacji granicznej” 01.02.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
9/Cut/12/MK powyżej 130.000 euro 34923000-2 Zakup 411 laserowych mierników prędkości-zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 16.04.2012 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
8/Ctr/12/TG powyżej 130.000 euro 34114200-1 Zakup 8 sztuk samochodów w specjalizowanej policyjnej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD” - zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 13.03.2012 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
2/BKiSz//12/KD poniżej 130.000 euro 85121000-3 Realizacja usług medycznych-komisyjnych badań lekarskich w latach 2012-2013 30.01.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
16/BŁiI/12/MK poniżej 130.000 euro 64214400-3 Dzierżawa łącza cyfrowego o przepływności 100 Mb/s (Fast Ethernet) zapewniającego przyłączenie do policyjnej sieci teletransmisyjnej systemów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez okres 12 miesięcy. 13.02.2012 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
11/BŁiI/12/MK powyżej 130.000 euro 32342100-3, 32342200-4 Dostawa systemu łączności podkaskowej dla oddziałów prewencji Policji 12.03.2012 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
12/BŁiI/12/TG poniżej 130.000 euro 60110000-2 Zakup usługi rezerwacji wydzielonych przedziałów w pociągach pasażerskich PKP dla funkcjonariuszy Policji konwojujących przesyłki poczty specjalnej w komunikacji krajowej 26.01.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
113/BŁiI/12/TCz powyżej 130.000 euro 30233310-7 Zakup i dostawa 1057 szt. bezprzewodowych przenośnych czytników linii papilarnych dla posiadanych przez Policję mobilnych terminali noszonych MC 75 wraz z niezbędnymi sterownikami i bibliotekami 21.08.2012r. godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
114/BŁiI/12/KM powyżej 130.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych do użytkowanych w Policji urządzeń mobilnych 20.08.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
85/Ckt/12/EMi poniżej 130.000 euro 30197644-2, 30199330-2 Licytacja elektroniczna na zakup papieru ksero 17.05.2012 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
70/BŁiI/12/MSz powyżej 130.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych do użytkowanych w Policji urządzeń mobilnych w liczbie 2313 25.06.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
43/BŁiI/12/EMi poniżej 130.000 euro 30213100-6, 30214000-2, 48000000-8 zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Dowodzenia i Operacją i Centrum Wymiany Informacji CSP w Legionowie 20.03.2012 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
259/BKiSz/11/MSz powyżej 125.000 euro 85121000-3 Realizacja usług medycznych z zakresu medycyny pracy 27.01.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
208/BF/12/MT poniżej 130.000 euro 30199750-2 Zakup elektronicznych kart podarunkowych 7.12.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
200/Cut/12/TG powyżej 130.000 euro 50211210-2 Wykonanie naprawy głównej po 3500 godz. eksploatacji silnika lotniczego RR-250C20J, nr fabr. CAE-270566 09.01.2013 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
197/BŁiI/12/MSz powyżej 130.000 euro 72700000-7 Świadczenie usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ipsów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP, na okres 12 miesięcy 10.01.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/BŁiI/12/EMi poniżej 130.000 euro 48821000-9 48219700-3 72720000-3 Zakup klastra centralnych serwerów Session Managment Edition (SME) wraz z usługą integracji z systemem zintegrowanej komunikacji OST112 14.12.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
205/BŁiI/12/MT poniżej 130.000 euro 30213100-6, 30232110-8, 30232130-4, 30234100-9, 30216000-6, 32420000-3, 32000000-3 Zakup sprzętu komputerowego 05.12.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
194/BŁiI/12/AL powyżej 130.000 euro 72253200-5 Usługi udostępniania administratorów dla baz danych i serwerów aplikacji Oracle na okres 12 miesięcy 04.01.2013 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
196/BŁiI/12MT poniżej 130.000 euro 30232110-8 Dostawa biurowych urządzeń wielofunkcyjnych 29.11.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
193/BŁiI/12/MR poniżej 130.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania standardowego przeznaczonego dla SKOP F-K, znajdującego się w 22 lokalizacjach, przez okres 12 miesięcy 28.01.2013 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
188/BŁiI/12/MT poniżej 130.000 euro 30237000-9 Dostawa kluczy USB wraz ze wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy 15.11.2012 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
161/Ctr/12/MK powyżej 130.000 euro 34110000-1 Zakup 75 samochodów osobowych nieoznakowanych wyposażonych w videorejestrator-zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 21.01.2013 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
169/Ctr/12/EMi powyżej 130.000 euro 34110000-1 Dostawa samochodów osobowych nieoznakowanych 12.11.2012 r. godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
163/Ckt/12/UM poniżej 130.000 euro 39130000-2, 39143110-0, 39113100-8, 39111100-4, 39141000-2, 44421000-7 Dostawa i rozłdaunek zmontowanych mebli biurowych i wypoczynkowych, foteli i krzeseł obrotowych, mebli kuchennych, mebli metalowych, mebli gabinetowych 16.10.2012 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
152/Cut/12/MT poniżej 130.000 euro 50211210-2 Naprawa główna bloku hydraulicznego oraz wzmacniaczy hydraulicznych do śmigłowca Bell-206 26.09.2012 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony