3/BŁiI/13/KK

Termin składania ofert: 01.02.2013 godz.10:30

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi transmisji danych w technoligii sieci pakietowej GPRS/EDGE/UMTS umożliwiającej bezprzewodowy dostęp terminali mobilnych użytkowanych w Policji wyposażonych w gniazda kart SIM do centralnych systemów informatycznych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.01.2013 pod poz. 36248-2013

Powrót na górę strony