10/FS/12/TCz

Termin składania ofert: 06.02.2013 godz. 10:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem na czas podróży na potrzeby realizacji projektu KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2013 pod poz. 15645-2013

Powrót na górę strony