Termin składania ofert: 14.02.2013 godz.10:30

CPV: 85312510-7

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zorganizowanie turnusu kondycyjno-rehabilitacyjnego dla 48 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.02.2013 pod poz. 49772-2013

Powrót na górę strony