13/BF/13/TCz

Termin składania ofert: 21.02.2013 godz.10:30

CPV: 22459000-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup puli 28 biletów dla ekspertów strony polskiej oraz uczestników szkoleń ze strony mołdawskiej na potrzeby realizacji projektu "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości - kontynuacja projektu realizowanego w 2012 roku" w okresie 12.05.2013r.-10.10.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.02.2013 pod poz. 59040-2013

Powrót na górę strony