12/BŁiI/13/KK

Termin składania ofert: 21.03.2013 godz.9:30

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup usługi transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA do użytkowanych w Policji terminali mobilnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 08.02.2013 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2013/S 031-049059

Powrót na górę strony