6/Cog/13/MK

Termin składania ofert: 08.03.2013 godz.11:30

CPV: 79530000, 79540000

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.02.2013 pod poz. 71994-2013

Powrót na górę strony