15/Ckt/13/MK

Termin składania ofert: 15.04.2013 godz.11:30

CPV: 33141623-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa 290 kompletów Zestawów Ratownictwa Medycznego R0

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.02.2013 pod poz. 82540-2013

Powrót na górę strony