17/Cut/13/MSz

Termin składania ofert: 08.03.2013 godz. 09:30

CPV: 75241100-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Modernizacja tarcz kuloodpornych z wizjerem, zakupionych przez Policję w 1996 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.02.2013 pod poz. 82684-2013

Powrót na górę strony