26/FS/13/TCz

Termin składania ofert: 13.03.2013 godz.10:30

CPV: 79540000-1, 79530000-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usługa tłumaczeniowa w kombinacji językowej polski-rosyjski obejmującej tłumaczenia ustne konsekutywne oraz tłumaczenia pisemne na potrzeby realizacji projektu "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestepczości - kontynuacja projektu realizowanego w 2012 roku" w okresie 13 maja 2013r.-9 października 2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.03.2013 pod poz. 35201-2013

Powrót na górę strony