21/BŁiI/13/MSz

Termin składania ofert: 21.03.2013 godz. 09:30

CPV: 48421000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup kontynuacji wsparcia dla 10 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.03.2013 pod poz. 99886-2013

Powrót na górę strony