22/Ckt/13/MSz

Termin składania ofert: 22.03.2013 godz. 09:30

CPV: 30191000-4, 30199200-2, 22990000-6

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa materiałów kancelaryjno biurowych, kopert i papierów ozdobnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.03.2013 pod poz. 99898-2013

Powrót na górę strony