28/Ckt/13/MR

Termin składania ofert: 27.03.2013 godz. 09:30

CPV: 30197644-2

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa papieru ksero

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.03.2013 pod poz. 99928-2013

Powrót na górę strony