Termin składania ofert: 29.04.2013 godz. 10:30

CPV: 55100000-1, 55300000-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.04.2013 pod poz. 157116-2013

Powrót na górę strony
Polska Policja