104/Ckt/13/TG

Termin składania ofert: 11.06.2013 godz.10:30

CPV: 18114000-1

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa 300 szt. kombinezonów jednoczęściowych czarnych letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.06.2013 pod poz.212716-2013

Powrót na górę strony