109/GAB/13/AL

Termin składania ofert: 19.06.2013 godz. 09:30

CPV: 80500000-9

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Przeprowadzenie szkoleń dla grupy psychologów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.06.2013 pod poz.223566-2013

Powrót na górę strony