45/Cut/13/MK

Termin składania ofert: 30.07.2013 godz.11:30

CPV: 35113410-6

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Część zamówienia nr 1 – maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem w ilości 753 sztuk,część zamówienia nr 2 – lekka izolacyjna odzież ochronna w ilości 698 sztuk.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.06.2013 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2013/S 111-189322

Powrót na górę strony