110/BŁiI/13/EJ

Termin składania ofert: 24.06.2013 godz. 09:30

CPV: 72260000-5

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

zakup wsparcia developerskiego w zakresie modernizacji infrstruktury sieciowej KSI

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.06.2013 pod poz.228686-2013

Powrót na górę strony