111/BF/13/KK

Termin składania ofert: 18.06.2013 godz.10:00

CPV: 79314000-8

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Usługi hotelarskie i gastronomiczne dla grupy uczestników konferencji organizowanej przez Komendę Główną Policji w terminie 25-28.06.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.06.2013 pod poz.113267-2013

Powrót na górę strony