120/Cir/13/MSz

Termin składania ofert: 05.07.2013 godz. 9:30

CPV: 39717300-3

Wartość zamówienia: poniżej 130.000 euro

Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach KGP w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.06.2013 pod poz. 247116-2013

Powrót na górę strony