108/BF/13/TG

Termin składania ofert: 07.08.2013 godz.11:30

CPV: 79341400-0, 79342200-5, 79300000-7, 92111210-7

Wartość zamówienia: powyżej 130.000 euro

Zakup usługi organizacji kampanii społecznej na potrzeby realizacji projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - zakup współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 27.06.2013 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2013/S 124-213148

Powrót na górę strony